Choď na obsah Choď na menu
 


Židovská škola je škola židovskej cirkvi, na Slovensku boli od stredoveku do polovice 20. storočia. Židovské školy boli predovšetkým ustanovizňami náboženskej výchovy na prípravu veriacich a cirkevných činiteľov (rabínov) judaizmu. Judaizmus predpisuje veriacim vedieť čítať a rozumieť po hebrejsky, aby sa mohli zúčastňovať na každodenných modlitbách a náboženských obradoch doma a v synagógach. Pre prvopočiatočné vyučovanie detí slúžili početnejšie nižšie židovské školy zvané talmud tóra. Pre vyššiu náboženskú výchovu a vzdelanie a najmä na prípravu rabínov boli určené vyššie židovské školy - ješivy. Synagóga – súčasť komplexu židovských komunálnych inštitúcií.